Du bruger en AdBlocker

Vi kan se at du bruger en AdBlocker. Vi forstår godt at reklamer er irriterende, og vi blokerer også selv reklamer til daglig.

MitSnit.dk er drevet frivilligt, og reklamer er den eneste indtægt vi har til at kunne vedligeholde siden så fremtidige generationer også kan få glæde af den.

Vi håber derfor, at du vil overveje at lave en undtagelse for MitSnit.dk i din AdBlocker - hvis ikke, har vi også forståelse herfor!

På forhånd tak for hjælpen, og held og lykke med studentereksamen!

Venligst
MitSnit.dk

Om Mit Snit.dk

Hjemmesiden MitSnit.dk er lavet for at dække behovet om en let måde at udregne sit gennemsnit på, når man går på en gymnasial uddannelse. I hjemmesidens funktionalitet indgår:

  • Alle de regler der er offentliggjort af Undervisningsministerieret inkl. bl.a. regler for vægtning og antallet af A-fag ift. gennemsnit.
  • Alle de fag og valgfag der tilbydes på de forskellige uddannelser.
  • Samt automatisk valg af obligatoriske fag for de tre gymnasiale uddannelser HTX, HHX og STX.

Hjemmesiden MitSnit.dk er ikke udarbejdet af en offentlig institution, men af to gymnasieelever fra 3.A på OTG årgang 2011/2012. Vi tager ikke ansvar for ændringer i reglerne for udregning af gennemsnit for gymnasieelever, men benytter sig af de regler, der er offentliggjort på Undervisningsministerierets hjemmeside www.uvm.dk pr. 11-01-2012. Der stilles ikke garanti for, at gennemsnittet udregnet på MitSnit.dk stemmer overens med det, der vil fremgå af dit eksamensbevis - det udregnede gennemsnit på denne side er kun vejledende.